Tro og Lys

Møter og samlinger

Møter i gruppen


En Tro og Lys - gruppe består av mennesker med utviklingshemning, og deres familie og venner. Gruppen består gjerne av 30 - 35 medlemmer. Disse møtes jevnlig, minst 1 gang i måneden.


På møtene er det sang, glede, felles måltid, og oftest også en enkel gudstjeneste som er åpen for alle. Vi forsøker å møtes også utenom de vanlige møtene, besøke hverandre, dra på turer og lignende. Det varierer fra gruppe til gruppe hvor ofte en møtes.

Sommersamlinger


Annenhver sommer inviterer vi alle gruppene i Norge til en felles sommersamling - en uke med fellesskap, sang og aktiviteter for alle.

Inspirasjonssamlinger


Hvert år har vi også inspirasjonssamlinger for lederne. Her deler vi utfordringer og erfaringer, og ikke minst - gode ideer.

Måltid
Måltid
Eli leder samling
Eli leder samling
Plakat-ViErTroOgLys
Plakat-ViErTroOgLys
unsplash