Tro og Lys

Tro og Lys-gruppe

Hammerfest

Kontaktperson: Jon Arne Tandberg

Mail: jt394@kirken.no

Møtested:
De har samlingene sine i Hammerfest kirke


Bønnepartner med Flekkefjord og Lyngdal

unsplash