Tro og Lys

Tro og Lys-gruppe

Nordstrand

Leder: Ellen Agøy Sand

Mail: ellenasand@gmail.com


Møtested:
Nordstrand menighetssenter (rett ved siden av kirken)

Søndager kl 16-19


Datoer for vår 2024:

21.1, 11.2, 17.3, 7.4, 5.5 og 2.6.


Datoer høsten 2024:

8.september, 13.oktober og 8. desember.

Den 17. november deltar vi på gudstjenesten kl. 11.00.


Bønnepartner med Bethlehem, Danmark


unsplash