Tro og Lys

Tro og Lys-gruppe

Nordstrand

Leder: Ellen Agøy Strand

Mail: ellenasand@gmail.com


Møtested:
Nordstrand menighetssenter (rett ved siden av kirken)

unsplash