Tro og Lys

Tro og Lys-gruppe

Lillesang og Birkeland

Lillesand kirke

Leder: Barbro Raen Thomassen

Kontaktperson: Kristin Marie Kjøstvedt
Mail:
kristinkjostvedt@hotmail.com

Møtesteder: Lillesand kirke/Vestre Moland kirke/Birkenes kirke


Vestre Moland kirke

Birkenes kirke

unsplash