Tro og Lys

Tro og Lys-gruppe

Lambertseter

Leder: Monica Landmark

Mail:monica.landmark1@gmail.com


Møtested: Lambertseter kirke lørdager kl. 14.00 - 17.00

Datoer høsten 2024: 

  • 17. august
  • 21. september
    • 29. september kl. 11 - Tro og Lys gudstjeneste med menigheten
  • 19. oktober
  • 16. november
  • 21. desember - grøtfest


Bønnepartner med Gøteborg


Vipps-nummer til Lambertseter Tro og Lys-gruppe: 130258

unsplash