Tro og Lys

Tro og Lys-gruppe

Lambertseter

Leder: Monica Landmark

Mail:monica.landmark1@gmail.com


Møtested: Lambertseter kirke

unsplash