Tro og Lys

Tro og Lys-gruppe

Bø i Telemark

Leder: Axel Bugge
Mail:axel@bokyrkje.no


Møtested: Tomas-kapellet, Bø

unsplash