Tro og Lys

Tro og Lys-gruppe

Nedre Eiker

Leder: Gudrun Klingsheim

Mail: gk763@kirken.no

Møtested: Nedre Eiker kirke

unsplash