Tro og Lys

Tro og Lys-gruppe

Nedre Eiker

LEDERGRUPPE:


Leder: Gudrun Klingsheim

Mail: gk763@kirken.no

Tlf: 909 273 30
 

Medlem: Sigbjørg Bjurstrøm

Medlem: Einar Longva


Tro og Lys- prester:

Stina Frøvoll Torgauten


Kantor:

Runar Reknes


Bønnepartner Rakvere og Aarhus


Vi møtes på søndager ca en gang pr måned i Nedre Eiker kirke kl 17-20.

MØTEDATOER:


28. januar blir vi med på gudstjeneste kl 11 i Nedre Eiker kirke.

25. februar kl 17-20.

17. mars: kl 16-19: Obs kl.slett. Konsert med Tore Thomassen kl 18 i Nedre Eiker kirke.

14. april kl 17-20.

5. mai kl 17-20.

 

ADRESSE:

Stensethallen 1 3055 KROKSTADELVA


unsplash