Tro og Lys

Tro og Lys-gruppe

Nedre Eiker

LEDERGRUPPE:


Leder: Gudrun Klingsheim

Mail: gk763@kirken.no

Tlf: 909 273 30
 

Medlem: Sigbjørg Bjurstrøm

Medlem: Einar Longva


Tro og Lys- prester:

Stina Frøvoll Torgauten og Arnstein Hardang


Kantor:

Runar Reknes


Vi møtes på søndager ca en gang pr måned i Nedre Eiker kirke kl 17-20.

MØTEDATOER:


19. november kl 17-19 i kirkekjelleren. Gudstjeneste kl 19.

19. desember blir vi med på gudstjeneste kl 11 i Nedre Eiker kirke


28. januar blir vi med på gudstjeneste kl 11 i Nedre Eiker kirke

17. mars: Konsert med Tore Thomassen kl 19 i Nedre Eiker kirke

 

ADRESSE:

Stensethallen 1 3055 KROKSTADELVA


unsplash