Tro og Lys

< Materiell

LITURGIER - ANDAKTER

Engelsk hefte (pdf.-fil) fra Faith and Light Internastional:

- Guidelines 2023-24
Heftet inneholder opplegg som kan brukes på Tro og Lys-samlinger.

unsplash